A székhelyszolgáltatási viszony bejelentése

székhelyszolgáltatás, tárgyaló asztal

Számos újonnan induló cég előtt ott van a kérdés, hogy milyen székhelyet válasszanak az frissen megalapított vállalkozások számára. A különböző lehetőségek előnyeit és hátrányait latba vetve, a tulajdonosok nagy eséllyel a székhelyszolgáltatás igénybevétele mellett dönthetnek.

Ilyen esetben azonban rendkívül hasznos lehet tudni, hogy be kell ezt jelentenünk a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál. A bejelentést ugyanis nem a székhelyszolgáltatást nyújtó vállalatnak kell megtennie. Az egyéni vállalkozónak ‘T101E nyomtatvány kitöltésével kell megtenni ezt a bejelentést, míg a ‘T201T nyomtatvány a cégbejegyzésre kötelezett adózók számára kitöltendő űrlap.

Ez utóbbi nyomtatványnak megfelelően székhelyszolgáltatás igénybevétele esetén fel kell tüntetnie a szolgáltató megnevezését, székhelyét, adószámát, és a székhelyszolgáltatás jogviszonyának kezdő időpontját. Amennyiben az említett szerződés határozott időtartamra jön létre, tehát van a székhelyszolgáltatási megbízásnak befejező időpontja is, úgy azt is fel kell tüntetni, ellenkező esetben a helyzetnek megfelelő kódkockát kell megjelölni.

Az Igazságügyi Minisztérium hatályos 7/2017. (VI. 1.) rendelete szerint, amely a székhelyszolgáltatás hatálybalépése érdekében kötött szerződésről szól, minden esetben csak határozatlan idejű szerződés köthető egy kivételével, ha maga a cég is határozott időre alakult meg.

Mindezeknek a figyelembevételével könnyedén elvégezhető az újonnan létesített vagy létesítendő jogviszony bejelentése a NAV felé bármely eljáró tulajdonos vagy ügyintéző részéről.

Ajánlott cikkek